Misja Firmy
Hi-Tron sp. z o.o. jest firmą zajmującą się unowocześnianiem sektora przemysłowego w 

szerokim tego słowa znaczeniu. Siłą naszej firmy 

jest wysoko wykwalifikowana kadra, o bogatym doświadczeniu zdobytym przy realizacji 

przedsięwzięć w wielu gałęziach przemysłu, 

począwszy od energetyki, poprzez hutnictwo, 

przemysł maszynowy a na przemyśle 

spożywczym i budowlach wodnych kończąc. 

Jesteśmy obecni w wielu przedsięwzięciach 

związanych z tzw.: „wielkim przemysłem”.

Naszą ideą jest kompleksowa obsługa klienta i oferowanie rozwiązań „pod klucz”. Zakres świadczonych i oferowanych usług obejmuje projekty techniczne, dostawy, montaż i rozruch. Kontrakty realizujemy szybko i kompleksowo - nierzadko przy czynnych obiektach technologicznych

.

2011

Wykonanie podłączenia istniejących dozowników węgla koksującego do systemu komputerowego oraz dostawa oprogramowania nadzorującego ich pracę - Zakład Produkcyjny Koksownia Bytom, Carbo – Koks Sp. z o.o.

Rozbudowa infrastruktury budynków G21-G30 (Body Shop), G60 (General Assembling) fabryki Opla w Gliwicach związana z wprowadzeniem modelu cabrio - GMMP Opel Plant Gliwice

Wykonanie oprogramowania nadzorującego pracę linii do cięcia blachy - AMICA Wronki S.A. – Linia cięcia blachy

Przeniesienie, doposażenie i uruchomienie kompletnej instalacji elektrycznej oraz sterowania
dla linii technologicznej produkcji bloków gipsowych z fabryki Placo Platre Strasbourg Francja -
Biko – Serwis sp.j. dla Rigips Polska

2011

Nawiązanie współpracy jako autoryzowany Partner i Dystrybutor Systemów Zarządzania i Monitorowania Pracy maszyn budowlanych. Partner Firma Flight Systems z USA.


2011
Wykonanie zasilania i sterowania instalacji mieszania cementu i popiołu dla - Cementownia Nowa Huta w Krakowie.

2011
Kompleksowy projekt zakładu przeróbczego kruszyw w Kopalni Dolomitu Radkowice - Lafarge

2011
 Montaż systemu łączności interkomowej firmy Industronic na koparce K-27 - PGE BOT Turów

2011

Wykonanie kompletnej linii kablowej SN i stacji transformatorowej SN/nn zasilającej kopalnię żwiru „Kamionka – Drahle 2” wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi i pomocniczymi - Budokrusz Sp. z o.o. oraz Lafarge Kruszywa i Beton sp. z o.o.


2010

Wykonanie systemu zasilania i sterowanie dla central wentylacyjnych HVAC Wydziału G30 - GMMP Opel Plant Gliwice

© 2007 HITRON SP. Z O.O.
All Subject Rights Reserved